Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Аутсорсинг

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на даде...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1280 Гласове: 0 Коментари: 0

Прилагане на маркетинговия подход за оптимизиране дейността на фитнес център в условията на големия град

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Според съвременното разбиране за “маркетинг” и методите и подходите за неговото приложение в практиката на отделните икономически единици (респ. предприятия) маркетинговият подход на управление изразява: “на...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1351 Гласове: 0 Коментари: 0

Отговорността на държавата (имуществена) за вреди, приЧинени от незаконосъобразни административни актове, действиЯ и бездействиЯ на нейни служители

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Законодателното проучване изследва: Отговаря ли държавата за причинени вреди на юридически лица; Виновните служители носят ли имуществена отгово...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1328 Гласове: 0 Коментари: 0

Съдебни проблеми с топлофикация и как можем и сами да се защитим

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 3360 Гласове: 0 Коментари: 0

Структура и функции на публичната администрация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 1488 Гласове: 0 Коментари: 0

Дефиниране и принципи на социалната политика

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

- в широк смисъл понятието СП е съвкупност от регламентирани въздействия на държавата и общините с цел осигуряването на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на страната за задоволяване на основните жизнени по...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1144 Гласове: 0 Коментари: 0

Дефиниране и принципи на социалната политика

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

- в широк смисъл понятието СП е съвкупност от регламентирани въздействия на държавата и общините с цел осигуряването на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на страната за задоволяване на основните жизнени по...

Категория: Бизнес
Прочетен: 967 Гласове: 0 Коментари: 0

Управленска структура на персонала на нощен бар

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

За разлика от останалите хотели Управителите на Бара в повечето турски хотели са един вид и PRна самият хотел .Различно от общо приетото е че те не се занимават само с бара на хотела , те изследват навиците на самият клиент , който

Категория: Бизнес
Прочетен: 1127 Гласове: 0 Коментари: 0

Основни характеристика на hr стимулиране на хотел

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Създаването на система за мотивиране и стимулиране е изключително сложен творчески процес, който може да се оприличи с конструирането на най-сложните и материални системи. Тази дейност е свързана с изследване на особеностите на организац...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1535 Гласове: 0 Коментари: 0

Стоки-заместители, оказали значително въздействие върху конкуренцията в даден отрасъл.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

В днешния свят заместитетелите най – вече в хранително вкусовата промишленост са основен елемент от нея.Дори започваме да си задаваме въпроса, какво всъщност ядем? Про...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2462 Гласове: 0 Коментари: 0

История на европейската интеграция

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Следвоенна Европа Идеята за обединена Европа се свързва с теориите и концепциите, възникнали в края на 19 и през целия 20 век.

Категория: Бизнес
Прочетен: 3643 Гласове: 0 Коментари: 0

Основни понятия в статистиката

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Основни понятия в статистиката

Категория: Бизнес
Прочетен: 3153 Гласове: 0 Коментари: 0

Основни моменти относно същността на екипната организация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 5018 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >>