Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Гръко - персийски войни

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 3920 Гласове: 0 Коментари: 0

Социалната работа

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Многообразието от дейности, включени в социалната работа, затруднява даването на точна дефиниция на понятието социална работа. Би могло най-общо да се каже, че това е съвкупност от дейности от социален, икономически, психологически, пед...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2385 Гласове: 0 Коментари: 0

Берлински конгрес 1878

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Международен конгрес, състоял се от 1 юни до 1 юли в Берлин. Свикан бил по настояване на западноевропейските велики сили и по-специално на Англия и Австро-Унгария. Освен тях в него участвали още и представители на Русия, Франция, Ге

Категория: Бизнес
Прочетен: 4600 Гласове: 0 Коментари: 1

Основни моменти относно същността на екипната организация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1. Същност и характерни черти на съвременния екип.

Категория: Бизнес
Прочетен: 3566 Гласове: 0 Коментари: 0

Резервата “тисата”

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 2283 Гласове: 1 Коментари: 0

Финансиране на организациите в публичния сектор.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Източници на финансиране

Категория: Бизнес
Прочетен: 3200 Гласове: 0 Коментари: 0

Възлагане на малки обществени поръчки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Малки обществени поръчки са тези, които имат стойности дез ДДС под праговете, определени от ЗОП. Те имат следните стойности: а) за строителство –

Категория: Бизнес
Прочетен: 2189 Гласове: 0 Коментари: 0

Механизъм за предоставяне на обществени поръчки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:

Категория: Бизнес
Прочетен: 2451 Гласове: 0 Коментари: 0

Същност и характеристика на обществените поръчки.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Обществените поръчки се основават на договорните отношения между възложителя и изпълнителя, при които изпълнителите се конкурират със своите оферти, а възложителят определя най – добрата. Възлагането на обществени поръчки пре

Категория: Бизнес
Прочетен: 2512 Гласове: 0 Коментари: 0

Медийна манипулация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Примери за медийна манипулация има много, но аз искам да дам пример за чудовищна по своите размери заблуда на огромна маса хора, почерпен от световната история. По принцип, благодатна почва за демагози и манипулатори има там, където ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 3338 Гласове: 4 Коментари: 0

Урбанизъм:

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Урбанизамът е процес на преместване на населението и трудовите ресурси към градовете,свързано със съществени структурни изменения в неговия социален и икономически живот. Характерни признаци на урбанизацията са: · Обект

Категория: Бизнес
Прочетен: 2354 Гласове: 0 Коментари: 0

Издръжка на живота на домакинствата

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

През последните няколко години се наблюдава тенденция на намаляване на реалните доходи на домакинствата и увеличаване на тяхното потребление. Тенденциите в измененията на доходите са различни за отделните социални групи от населението. ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2840 Гласове: 0 Коментари: 0

Дефиниране и принципи на социалната полиика. социална полиика в областта на доходите.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Дефиниране и принципи на социалната политика - в широк смисъл понятието СП е съвкупност от регламентирани въздействия на държавата и общините с цел осигуряването на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на ст...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2843 Гласове: 0 Коментари: 0

МариЯ склодовска-кюри (7.Xi.1867 - 4.Vii.1943)/ обзор

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Родена на 7 ноември 1867 г. във Варшава. Завършва Варшавската гимназия със златен медал през 1884 г., работи известно време като гувернантка в богати буржоазни семейства. През 1891-1894 г. следва във Факултета по естествознание в Парижк...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1605 Гласове: 1 Коментари: 0

<<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >>