Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Blog.bg – Контакти


"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.


e-mail: blog@investor.bg
Контакти Инвестор.БГ АД
София 1540
бул. "Брюксел" 1
тел: 02 / 812 98 43Адрес на регистрация: гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1
Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: BG130277328