Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Служебен обмен на данни и междурегистрова свързаност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Еднократно изискване на данни Най-голямата промяна в предоставянето на административни услуги, която този закон налага, е невъзможността администрациите повторно да изискват от гражданите и организациите представянето или доказванет

Категория: Бизнес
Прочетен: 1023 Гласове: 1 Коментари: 2

Основни принципи на административното обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Фокус върху клиента"  в публичния сектор означава преместване на акцента на услугите към нуждите на гражданите, вместо към проблемите на доставчиците на услуги. Той изисква организационна култура, която се обръща към нуждите и очаквания...

Категория: Бизнес
Прочетен: 237 Гласове: 1 Коментари: 2

Базисен модел на административно обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Основни характеристики на модела Базисният модел за административно обслужване на принципите на „едно гише” е одобрен от Министерския съвет през 2002 г., едновременно с Концепцията за подобряване на административното обсл

Категория: Бизнес
Прочетен: 204 Гласове: 1 Коментари: 0

Административна услуга

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Административна услуга По отношение на дефиницията за административна услуга е избран нетрадиционен подход. Вместо да описва какво е услуга, например че това е услуга, която се предоставя в процеса на административно обслужване, дефи

Категория: Бизнес
Прочетен: 130 Гласове: 0 Коментари: 0

Значение на административното обслужване

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Добрите публични услуги са сърцевината на всяко цивилизовано общество. Административното обслужване е дейността, по повод на която обществото, в лицето на отделните потребители, се среща лице в лице с администрацията. Админи

Категория: Бизнес
Прочетен: 129 Гласове: 0 Коментари: 0

Международната бюрокрация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Международната бюрокрация със своите безличните символи на световния икономически ред, днес е атакувана навсякъде и непрекъснато. Преминаващите по- рано без особени събития безлични технократски разисквания по шаблонна тематика като п...

Категория: Бизнес
Прочетен: 732 Гласове: 2 Коментари: 0

Сравнение на заетостта в ЧастниЯ и в обществениЯт сектор

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...

Категория: Бизнес
Прочетен: 125 Гласове: 0 Коментари: 0

Облигацията като ценна книга и облигационния заем

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Темата е от законодателен интерес и нейната актуалност се обуславя от необходимостта за синхронизиране на правната уредба на Република България с европейските изисквания и опита на държавите с развито търговско законодателство. И

Категория: Бизнес
Прочетен: 113 Гласове: 0 Коментари: 0

ТеоретиЧна рамка курса „лидерство и лидерски умениЯ“

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството е тема, към която подхождат изследователи от различни научни области. Философията, психологията, политическата наука, социологията, биологията, организационната теория, икономката са сред теоретичните фундаменти, върху които ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 261 Гласове: 0 Коментари: 0

Тема видове лидерство. лидерство и лидерски умениЯ в административна среда

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството в административна среда или организационно-мениджърското лидерство съдържа няколко предизвикателства. От една страна, трябва да се разграничи понятието за лидер от понятието за ръководител. С други думи, дали всеки първи в да...

Категория: Бизнес
Прочетен: 356 Гласове: 0 Коментари: 0

Валутният пазар

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Форуърд валутна търговия

Категория: Бизнес
Прочетен: 666 Гласове: 1 Коментари: 0

Облигацията като ценна книга и облигационния заем

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Темата е от законодателен интерес и нейната актуалност се обуславя от необходимостта за синхронизиране на правната уредба на Република България с европейските изисквания и опита на държавите с развито търговско законодателство. Изсл

Категория: Бизнес
Прочетен: 413 Гласове: 0 Коментари: 0

Kak да спеЧелите реално от анкети

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Нека да  опишем и начините , с които може да спечелите допълнително , ПОВТАРЯМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА - ПАРИ , КАКТО И ВАУЧЕРИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ : На посоченият линк  -  https://www.nsfinternational.eu/bg/kontakti/

Категория: Бизнес
Прочетен: 1092 Гласове: 2 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >>