Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Как службите за разузнаване и сигурност се адаптират към днешните предизвикателства

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

  §  Отваряне на специалните служби към гражданския сектор

Категория: Бизнес
Прочетен: 40 Гласове: 0 Коментари: 0

Адаптиране на разузнавателните служби към съвременните предизвикателства

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

I. Предизвикателствата пред сигурността и отражение върху специалните служби   Високата степен на непредвидимост на съвременните предизвикателства за сигурността и непрекъснатата поява на нови заплахи са тест за способността н

Категория: Бизнес
Прочетен: 47 Гласове: 0 Коментари: 0

Сравнение на заетостта в ЧастниЯ и в обществениЯт сектор за периода 1995 – 2004

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...

Категория: Бизнес
Прочетен: 53 Гласове: 0 Коментари: 0

- исторически преглед на развитието на неокласическата икономическа теория

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1.Невидимата ръка 1.1 Частна собственост, частна инициатива

Категория: Бизнес
Прочетен: 68 Гласове: 0 Коментари: 0

Благотворителност и национално единение след априлското въстание

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

В човешката историята войните, революциите, острите социални сблъсъци и катаклизми почти винаги са свързани с кръв, жертви, разрушения, глад, болести и невероятни страдания не само за преките участници в събитията, но и за, като по пр...

Категория: Бизнес
Прочетен: 242 Гласове: 0 Коментари: 0

5 – безплатни съвета при запоЧване на бизнес

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Хубаво е да отговорите на няколко въпроса : Какъв бизнес ще почна ? Къде ? Как и с какво ще се занимавам? Как с минимални разходи да започнем бизнес ? След като си сте си отговорили и на тези въпросите идва и време да си регистрирате фир...

Категория: Бизнес
Прочетен: 51 Гласове: 0 Коментари: 0

Ролята на лидерството в административна среда за преодоляване на неблагоприятните ефекти от световната икономическа криза

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството, разбирано като начин за осъществяване на дейността, водещ до положителни резултати, важни за представителите на дадена общност, се намира в пряка връзка със същността на публичната администрация. Последната, разбирана като в...

Категория: Бизнес
Прочетен: 118 Гласове: 0 Коментари: 0

Взаимодействието между държавния, частния и гражданския сектор в управлението на публичната сфера

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Взаимодействието между държавния, частния и гражданския сектор в управлението на публичната сфера  се поражда поради взаимовръзката между трите основни фактора в него, а именно държавния, частния и гражданския сектор . Публичният сектор ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 58 Гласове: 0 Коментари: 0

Етапът на масовите продажби при развитие на принципите на управление на публичния сектор

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Етапът на масовите продажби обхваща периода от 1930 г. до средата на 50-те години на XX век. В началото на 30-те години в развитите капиталистически страни търсенето на основни потребителски стоки се доближава до насищане. С нарастване н...

Категория: Бизнес
Прочетен: 75 Гласове: 0 Коментари: 0

Етапът на унифицирано производство при развитие на принципите на управление на публичния сектор

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Етапът на унифицирано производство при развитие на принципите на управление на публичния сектор започва от началото на XX век и продължава до 30-те години. През този етап главна задача на предприемаческата дейност е да се разработи и усъ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 42 Гласове: 0 Коментари: 0

Права и задължения на застрахователя

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Правните отношения са особен вид обществени отношения, в които гражданите участват като носители на права и задължения, установени и гарантирани чрез правните норми. Някои правоотношения възникват не по силата на договор между странит...

Категория: Бизнес
Прочетен: 123 Гласове: 0 Коментари: 0

Лични застраховки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Предмет на задължението на застрахователя е застрахователната сума, която няма обезщетителен характер, т.е. не е обезщетение за претърпени вреди. Вземането за застрахователната сума не може да е предмет на принудително изпълнение от к...

Категория: Бизнес
Прочетен: 57 Гласове: 0 Коментари: 0

Участие на българия в първата световна война

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Първата световна война е една от най-тежките войни в историята, продължила от 28 юли 1914 до 11 ноември 1918. Войната се води между Централните сили (Германия, Австро-Унгария, Османска империя и България) и Антантата (Франция, Русия, Вел...

Категория: Бизнес
Прочетен: 144 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>