Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Исторически преглед на развитието на неокласическата икономическа теория

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1.Невидимата ръка 1.1 Частна собственост, частна инициатива Под понятието неокласическа икономика в този курс ще разбираме основополагащата парадигма на икономическия анализ, цялостния механизъм на теоретизиране, а не...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1967 Гласове: 0 Коментари: 0

Участие на българия в първата световна война

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 12294 Гласове: 0 Коментари: 0

Сократ

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Роден: 4 юни470 пр.н.е.

Категория: Бизнес
Прочетен: 3061 Гласове: 0 Коментари: 0

Лидерство в екипите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Лидерството става обект на изследване в началото на ХХ век, когато се поставят условията на научният мениджмънт. Първите изследвания на тема лидерство са насочени към разкриването на онези качества, които отличават малкият брой &.

Категория: Бизнес
Прочетен: 4039 Гласове: 0 Коментари: 0

Замърсяване на водите

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност –намаляването на водните ресурси и тяхното замърсяване.Развитието на промишлените технологии и техните включени нови мощности прави водата .

Категория: Бизнес
Прочетен: 2553 Гласове: 0 Коментари: 0

Замърсяване на атмосферния въздух

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Доброто качеството на атмосферния въздух е една от жизнено важните характеристики на качеството на живот на хората по целия свят. Новата политика, по отношение опазването на околната среда, стартирала в Калифорния, е свързана именно с в...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2542 Гласове: 0 Коментари: 0

Приложение на въглерода

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 4326 Гласове: 0 Коментари: 0

Гръко - персийски войни

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 3665 Гласове: 0 Коментари: 0

Социалната работа

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Многообразието от дейности, включени в социалната работа, затруднява даването на точна дефиниция на понятието социална работа. Би могло най-общо да се каже, че това е съвкупност от дейности от социален, икономически, психологически, пед...

Категория: Бизнес
Прочетен: 2230 Гласове: 0 Коментари: 0

Берлински конгрес 1878

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Международен конгрес, състоял се от 1 юни до 1 юли в Берлин. Свикан бил по настояване на западноевропейските велики сили и по-специално на Англия и Австро-Унгария. Освен тях в него участвали още и представители на Русия, Франция, Ге

Категория: Бизнес
Прочетен: 4375 Гласове: 0 Коментари: 1

Основни моменти относно същността на екипната организация

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

1. Същност и характерни черти на съвременния екип.

Категория: Бизнес
Прочетен: 3104 Гласове: 0 Коментари: 0

Резервата “тисата”

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Категория: Бизнес
Прочетен: 2158 Гласове: 1 Коментари: 0

Финансиране на организациите в публичния сектор.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Източници на финансиране

Категория: Бизнес
Прочетен: 2876 Гласове: 0 Коментари: 0

Възлагане на малки обществени поръчки

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Малки обществени поръчки са тези, които имат стойности дез ДДС под праговете, определени от ЗОП. Те имат следните стойности: а) за строителство –

Категория: Бизнес
Прочетен: 2054 Гласове: 0 Коментари: 0

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>