Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на gmihov RSS емисия на .blog.bg

Истини в светлината на моето учение и обща теория за същността на вечността.

от: gmihov

създал вълната: gmihov

1. Светът , в който се раждаме, живеем и умираме има веобща вечна същност от която и в която всичико, което реално го има във всемира ,произтича и тази вечна същност от която е всичико е налице във всичико, като чат от нея. 2.Вечната

Категория: Технологии
Прочетен: 3044 Гласове: 7 Коментари: 0

Експериментални резултати, които гарантрат и нагледно показват как могат да се гарантрат работещи неппекъснато директни гравитационни двигатели.

от: gmihov

създал вълната: gmihov

Много са началните пололожиелни експерименти с които може да се реализира директен гравитационен ,непрекъснато работещ двигател, на базата на гравитационият вятър/гравитационвното излъчване от телата/ както ,вятърните двигатели, работят ...

Категория: Технологии
Прочетен: 3783 Гласове: 3 Коментари: 4

Вечност и преходност

от: gmihov

създал вълната: gmihov

Вечността и преходността, като реалност произхождат от същността на Вечността, безначална, безкрайна, несъздаема, неунищожаема. Вечноста и прехоността са от същността на Вечността. Вечността е същността на Вечността и законите, коит

Категория: Технологии
Прочетен: 2414 Гласове: 1 Коментари: 1

За итината с въпроси и отговори в снветлината на уЧението и общата теориЯ а базовата същност на веЧността

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ВЪПРОС: КАКВО НИ НОСЯТ НОВИТЕ ОБЕКТИВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СВЕТА В КОЙТО СЕ РАЖДАМЕ, ЖИЕЕМ И УМИРАМЕ? НОСЯТ НЕ:

Категория: Технологии
Прочетен: 1819 Гласове: 1 Коментари: 0

Какво осигурЯват откритието и изобретението, което отрих, установих и доказах в 1960 година?

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ОСИГУРЯВАТ НИ: Осигуряват ни нова ера в познанието ни за света, в който жием с несравними моного по големи възможности от тия, кито имаме сяга., както по големи възможности в минлото хората са получили с новите понания за същнвостт

Категория: Технологии
Прочетен: 3035 Гласове: 3 Коментари: 2

Директна гравитационна енергетика.- системи с гравитационо обоснован променливобе и маса

от: gmihov

създал вълната: gmihov

Въпрос: Какво ни осигуряват системите с гравитационно обонован променлив обем и маса, което ни гарантира 100% гаранция за реализация на директен достъп до гравитационната енергия на гравитационното поле на земята и други небесни

Категория: Технологии
Прочетен: 2053 Гласове: 1 Коментари: 0

Пространство -материя-движение, кое от тези три неща е най- важно за да го има светът ?

от: gmihov

създал вълната: gmihov

И трите са най-важни, защото, без едно от тях ,не може да ги има другите две Трите са неделими. Затова, има ли го едното ,има ги и другите две. С пространството всеобщата базова същност на Вечността, от която и в която произтича вс

Категория: Технологии
Прочетен: 3138 Гласове: 1 Коментари: 4

Общи принципи в светлината на уЧението и теориЯта за базовата същност на веЧността, при които покой в реалността на базата на гравитациЯта нЯма и не може да има

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ВЪПРОС:/ Може ли да има гравитационна енергия и сила без структура и движение на всеобщата базова същност на Вечността, от която и в която произтича всичко, като структура и природен закон- вечен и ненарушим, КСАТО ЧАСТ ОТ ВСЕОБЩ

Категория: Технологии
Прочетен: 1914 Гласове: 1 Коментари: 0

Реалности, които гарантират неограниЧен добив на енергиЯ във всЯка тоЧка на пространството, в светлината на уЧението и теориЯта за базовата същност на веЧността

от: gmihov

създал вълната: gmihov

1. СВЕТЪТ В КОЙТО ЖИВЕЕМ ИМА ЕДНА ЕЗДИНСТВЕНА ВСЕОБЩА БАЗЦОВА СЪЩНОСТ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ НЕДЕЛИМО И СЪХРАНИМО,ВЕЧНО ТРИЕНИДСТВО ОТ : ПРОСТРАНСТВО-МАТЕРИЯ -ДВИЖЕНИЕ.OТ КОЯТО И В КТОЯТО ПРОИЗТИЧА ВСИЧИКО,КОЕТО РЕАЛНО ГО ИМА В СВЕТА, КАТО СЪ...

Категория: Технологии
Прочетен: 2559 Гласове: 0 Коментари: 0

За света вкойто живеем с въпроси и кратки отговори

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ВЪПРОС: Какво представляма светът в който се раждаме, живеем и умираме ? Кратък отговор:

Категория: Технологии
Прочетен: 2107 Гласове: 1 Коментари: 0

Всичко е!

от: gmihov

създал вълната: gmihov

Всичко е от всеобщата базова същност на Вечността , от нея и в нея. Във Всемира няма и не може да има нещо, което да не е от и във всеобщата същност на Вечността, от коята и в която всичико произтича, като реалност и природен закон

Категория: Технологии
Прочетен: 6276 Гласове: 1 Коментари: 5

За истината с въпроси и отговори в светлината на уЧението и общата теориЯ за базовата същност на веЧността .

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ВЪПРОС: КАКВО НИ ОСИГУРЯВАТ ЗАКОНИТЕ НА АРХИМЕТ ЗА ТЕГЛАТА НА ТЕЛАТА ВЪВ ФЛУИД И ЗАКОНА НА БОЙЛ -МАРИОТ ЗА ОБЕМИТЕ НА ГАЗОВОВЕТЕ ОТ СИЛИТЕ , КОИТО УПРАЖНАМАТ НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ ТЯХ? КРАТЪК ОТГОВОР:

Категория: Технологии
Прочетен: 762 Гласове: 1 Коментари: 0

Съобщение

от: gmihov

създал вълната: gmihov

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧИКИ ЖЕЛАЕЩИ ВЕЧЕН ДВИГАТЕЛ ДВ СИ НАПРАВЯТ И С НЕГО ПРЕД ХОРАТА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ.. ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО МОИТЕ ПУБЛИКАЦИИ . ПРОВЕРЯВАЙТЕ , ТЕОРЕТИЧНО И ЕСПЕРИМЕНТАЛНО РЕЗУЛТАТИТЕ И ЩЕ УСПЕЕТЕ, КАКТО АЗ В 1960 ГОД

Категория: Технологии
Прочетен: 4689 Гласове: 1 Коментари: 3

За "веЧниЯ двигател" , с въпроси и отговори ,в светлината на моето уЧение за базовата същност на ваЧността и това, което произтиЧа от неЯ.

от: gmihov

създал вълната: gmihov

ВЪПРОС: КАКВИ ОБЩИ ПРИНЦИПИ ИМА, КОИТО ПОЛЗУВАХ , ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО И ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗАВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА? КРАТЪК ОТГОВОР::

Категория: Технологии
Прочетен: 1782 Гласове: 0 Коментари: 5

2 3 4 5  >  >>