Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на arhivar RSS емисия на .blog.bg

КоЯ е истинската българска историЯ?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

                  Едва с монографията „Светът на хуните” (1973) на американският професор Ото Менхен-Хелфън, бе окончателно разяснен въпроса, че е смешно да се говори за „велико преселение на народите” и то д

Категория: История
Прочетен: 5900 Гласове: 9 Коментари: 1

Кимерийци и хуно-българи!

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Заслужава доверие сведението на Прокопий (VІ в.), че хуните произхождат от кимерийците. За съжаление, то е пренебрегнато от старата наука на ХХ в., която нямаше достатъчно изворов материал кои са древните кимерийци.

Категория: История
Прочетен: 9186 Гласове: 6 Коментари: 1

На българската история ли принадлежат атила и синовете му?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Тук ще посочим 7 исторически факти, които все още се пренебрегват в българските учебници по стара българска история: Защо се пренебрегва,

Категория: История
Прочетен: 16457 Гласове: 6 Коментари: 5

Кои хроники пишат за кан кубрат?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

За Кубрат, възстановил към 629 г. (веднага след падането на Персия през 627 от Ираклий) „стара Велика България“, която към 465 г. създава Ирник, третия син на Атила, и която към 566 г. е поробена от тюрките на Истеми, имаме с...

Категория: История
Прочетен: 13599 Гласове: 5 Коментари: 12

Цар аспарух (asparuch) създал българия, според „кавските анали“.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Цар Аспарух нахлул в земята на римляните и започнал да заселва българи по села и крепости.

Категория: История
Прочетен: 31056 Гласове: 9 Коментари: 13

„свидас“ за войната на българи с авари през 463 г.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

През Х в. е създаден във Византия компилативен енциклопедичен речник „Свида“, в който под думата „авари“ е поместен следния текст:

Категория: История
Прочетен: 10992 Гласове: 5 Коментари: 1

Къде е била българската държава дулоба?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Сведенията за такава българска държава има в западните анали, а упоменаването на тази българска държава именно като Дулоба е дадено във волжко-българският летопис от ХІІІ в. „Барадж тарих” (това е единствения древен ле...

Категория: История
Прочетен: 11290 Гласове: 4 Коментари: 11

Не „уногундури“, а „уновундбългари“ е името на народа на кубрат!

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Смятат ли учените да преразгледат сведението за „уногундури“ (т.е. хуни-гундури) в преписите от хрониката на Теофан, написана към началото на ІХ в.? Последната е била масово преписвана, преведена е на латински

Категория: История
Прочетен: 15226 Гласове: 3 Коментари: 5

Откъде паисий знае, че български цар е превзел персия?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

В своята история от 1762 г. Паисий пише, че е съществувал български цар, който е превзел Персия. „Гърците от завист го нарекли Хасан, Касан... Той превзел Армения и Мидия. Те били отначало две царства – армени и миди....

Категория: История
Прочетен: 112357 Гласове: 11 Коментари: 21

Три сведения от Іv в. за зиези и българите...

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Във втората редакция на Анонимния латински хронограф от 354 г. съществува сведение за българите (Ziezi ex quo Vulgares). Това сведение дълго време бе премълчавано в науката преди 1989 г., а след това претърпя небивали

Категория: История
Прочетен: Гласове: Коментари:

Виенският професор хелфен дешифрира произхода на българите. дните на виена в софия минаха без памет за хелфен…

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Преди часове приключиха дните на Виена в София и е редно да си припомним за великият виенчанин проф. Хелфен, който доказа още през 1973 г., че европейските хуни не са едно и също с монглоидите хсионг-ну от Китай и че произхода ...

Категория: История
Прочетен: 8806 Гласове: 3 Коментари: 14

Турците на истеми идват от алтай, не хуно-българите.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

През 565 г. тюркската каганатска армия на ябгу Истеми превзема “древна Велика България”, основана през 465 г. от Ирник, третият син на Атила. Държавата на местните предкавказки български племена утигури и кутригури ...

Категория: История
Прочетен: 11909 Гласове: 1 Коментари: 5

Арабски стари историци: кимер имал син булгар.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Мухамед ибн Хавендшах (1433-1493), известен повече сред арабоезичните историци като „Мирхонд”, е автор на съчинението от 7 тома „Градина на чистотата” (Роузат-ас-сафа фи сират-ил-анбия вел-мулук вел-холаф).

Категория: История
Прочетен: 11865 Гласове: 1 Коментари: 7

Имат ли българите древна историЯ?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

1. Имат ли българите древна история и колко древна е тя?

Категория: История
Прочетен: 14435 Гласове: 4 Коментари: 8

Хуно-българите като военен хегемон в света през v век.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Въпреки желанието на някои автори като Л.Н.Гумильов да утвърдят, че хони и хуни са етноси, които нямат нищо помежду си, сме свидетели, че грузинци и арменци наричат „хони” същите, които западните късно-антични автор...

Категория: История
Прочетен: 12959 Гласове: 2 Коментари: 2

2 3 4 5  >  >>