Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на gepard96 RSS емисия на .blog.bg

Скитските паметници. съкровищата на скитите

от: gepard96

създал вълната: gepard96

 СКИТСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ. СЪКРОВИЩАТА НА СКИТИТЕ Древните народи от степните райони на Евразия (така наречения скитски свят) въпреки, че са имали етническа, културна и идеологическа близост, те не са съставлявали териториално еди

Категория: История
Прочетен: 3848 Гласове: 6 Коментари: 2

Codex argenteus! ранен готски паметник или фалшификат?

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Codex Argenteus!  Ранен готски паметник или късен фалшификат? Ив. Йонков

Категория: История
Прочетен: 29495 Гласове: 9 Коментари: 38

Кой е авитохол? (предизвикано в интернет)

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Кой е Авитохол? (Предизвикано в интернет)

Категория: История
Прочетен: 12526 Гласове: 10 Коментари: 12

Защо йорданес смесва историята на готите с тази на гетите?!

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Защо Йорданес смесва историята на Готите с тази на Гетите?!

Категория: История
Прочетен: 19799 Гласове: 13 Коментари: 6

Кирил и методий, глаголицата и нейните първообрази

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Свое задълбочено изследване в библиотеката на Ватикана е правил нашия учен Трендафил Кръстанов. Той установява редица неизвестни досега факти от зората на българската християнска култура и политика, открива част от първите текстове бъл...

Категория: История
Прочетен: 37672 Гласове: 13 Коментари: 10

Мнимата идентичност на готи и гети

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Категория: История
Прочетен: 50847 Гласове: 2 Коментари: 40

Именник на българските кнЯзе

от: gepard96

създал вълната: gepard96

ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ Транслитерация*: Авитохолъ житъ лет. ~т. род ему Дуло. а лет ему диломъ твирем. Ирник. житъ лет. ~(ри). род ему Дуло. а лет ему дилом твeримь. Гостунъ наместникь сьi два лета. род ему. Ерми. а л

Категория: История
Прочетен: 18806 Гласове: 10 Коментари: 8

Християнската религия при българите преди покръстването в 9 век

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Едно от най-значимите събития през вековната българска история, безспорно е Покръстването (865 г.) и последвалото въвеждане на собствена писменост. Книжовниците от Плисковско-Преславската школа, като съвременници и участници, първи свърз...

Категория: История
Прочетен: 13792 Гласове: 3 Коментари: 1

Северите и славЯнските племена в мизиЯ (краЯ на 7 век)

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Когато след 679/80 г. кан Аспарух овладява земите на юг от р.Дунав там среща две Славянски Племена или по-скоро племето на Седемте славянск рода. Според някои автори, също и северите. И ако за северите няма толкова много не

Категория: История
Прочетен: 29129 Гласове: 3 Коментари: 7

ИсториЧеското наследство на готите по българските земи

от: gepard96

създал вълната: gepard96

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГОТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ Иван Йонков

Категория: История
Прочетен: 33302 Гласове: 9 Коментари: 15

ТворЧеството на ганЧо ценов – псевдонауЧен автохтонизъм

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Д-р Ганчо Ценов (1870-1949) е един от най-спорните автори в българската историческа наука. Неговото творчество обаче предизвиква противоречиви мнения, не толкова в академичните среди, колкото сред любителите на историята в България.

Категория: История
Прочетен: 14848 Гласове: 4 Коментари: 6

2 3 4 5  >  >>