Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на shtaparov RSS емисия на .blog.bg

Три велики подвига на "македонските" военни през втората световна война

от: bojil

създал вълната: shtaparov

    Малцина у нас познават великите подвизи на "македонските" военни през Втората световна война,които са върхово постижение в цялата им 78-годишна история. Първият им подвиг е това,че начело с Тито се дупеха героично пред германската ...

Категория: Политика
Прочетен: 1421 Гласове: 24 Коментари: 6

РеставрациЯта е имитациЯ което ознаЧава, Че реставрираната през 20-ти век "македониЯ" е варварска имитациЯ на оригинала

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

РЕСТАВРАЦИЯТА Е ИМИТАЦИЯ КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ РЕСТАВРИРАНАТА ПРЕЗ 20-ТИ ВЕК "МАКЕДОНИЯ" Е ВАРВАРСКА ИМИТАЦИЯ НА ОРИГИНАЛА

Категория: Политика
Прочетен: 2399 Гласове: 57 Коментари: 18

Етнонимите сърби, власи, руси, турци и гърци имат обЯснениЯ на български, понеже са измислени от българи

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ЕТНОНИМИТЕ "СЪРБИ", "ВЛАСИ", "РУСИ", "ТУРЦИ" И "ГЪРЦИ" ИМАТ ОБЯСНЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ, ПОНЕЖЕ СА ИЗМИСЛЕНИ ОТ БЪЛГАРИ

Категория: Политика
Прочетен: 1360 Гласове: 49 Коментари: 8

МакедонизациЯта рано или късно трЯбва да бъде призната за геноцид

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

         МАКЕДОНИЗАЦИЯТА РАНО ИЛИ КЪСНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЗНАТА ЗА ГЕНОЦИД

Категория: Политика
Прочетен: 3807 Гласове: 60 Коментари: 19

Защо никой Чужд народ не харесва славното минало на българите, а всиЧки се надпреварват да изопаЧават нашата историЯ

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ЗАЩО НИКОЙ ЧУЖД НАРОД НЕ ХАРЕСВА СЛАВНОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИТЕ, А ВСИЧКИ СЕ НАДПРЕВАРВАТ ДА ИЗОПАЧАВАТ НАШАТА ИСТОРИЯ

Категория: Политика
Прочетен: 5980 Гласове: 65 Коментари: 16

Тито е в пъти повеЧе фашист от иван михайлов, но македонистите му се кланЯт и го таЧат

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ТИТО Е В ПЪТИ ПОВЕЧЕ ФАШИСТ ОТ ИВАН МИХАЙЛОВ, НО МАКЕДОНИСТИТЕ МУ СЕ КЛАНЯТ И ГО ТАЧАТ

Категория: Политика
Прочетен: 6313 Гласове: 63 Коментари: 11

Три прости думи показват любов към Чистотата и висока хигиенна култура на българите

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ТРИ ПРОСТИ ДУМИ ПОКАЗВАТ ЛЮБОВ КЪМ ЧИСТОТАТА И ВИСОКА ХИГИЕННА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ

Категория: Политика
Прочетен: 5321 Гласове: 62 Коментари: 20

Страхотна владетелска регалиЯ на омортаг* открита у нас преди години и изнесена в Чужбина

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

СТРАХОТНА ВЛАДЕТЕЛСКА РЕГАЛИЯ НА ОМОРТАГ* ОТКРИТА У НАС ПРЕДИ ГОДИНИ И ИЗНЕСЕНА В ЧУЖБИНА

Категория: Политика
Прочетен: 5473 Гласове: 68 Коментари: 10

Опасни сблъсъци

от: mt46

създал вълната: shtaparov

. . .

Категория: Лайфстайл
Прочетен: 4876 Гласове: 19 Коментари: 13

НедоуЧили лъжелюбци злорадо обвинЯват българите, Че не са се освободили от турско иго сами

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

НЕДОУЧИЛИ ЛЪЖЕЛЮБЦИ ЗЛОРАДО ОБВИНЯВАТ БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ НЕ СА СЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТУРСКО ИГО САМИ

Категория: Политика
Прочетен: 5670 Гласове: 74 Коментари: 25

Думите "словени" и "славЯни" не са етноними а нарицателни, които рисуват Чертите на българите

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ДУМИТЕ "СЛОВЕНИ" И "СЛАВЯНИ" НЕ СА ЕТНОНИМИ А НАРИЦАТЕЛНИ, КОИТО РИСУВАТ ЧЕРТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Категория: Политика
Прочетен: 3936 Гласове: 64 Коментари: 27

Палеобалкански произход на старобългарските титли канас и кавхан

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

               ПАЛЕОБАЛКАНСКИ ПРОИЗХОД НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ТИТЛИ КАНАС И КАВХАН

Категория: Политика
Прочетен: 6404 Гласове: 67 Коментари: 30

Становище на българските родолюбци за еврото и лева

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

                             СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ ЗА ЕВРОТО И ЛЕВА

Категория: Политика
Прочетен: 5457 Гласове: 74 Коментари: 26

Произход и обЯснение на думите абракадабра, сган и биберон

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

                    ПРОИЗХОД И ОБЯСНЕНИЕ НА ДУМИТЕ АБРАКАДАБРА, СГАН И БИБЕРОН

Категория: Политика
Прочетен: 5633 Гласове: 66 Коментари: 16

Защо българиЯ не записва истината за помакедонЧването в своите уЧебници, та да Четат македонджиите и да се уЧат ?

от: shtaparov

създал вълната: shtaparov

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ НЕ ЗАПИСВА ИСТИНАТА ЗА ПОМАКЕДОНЧВАНЕТО В СВОИТЕ УЧЕБНИЦИ, ТА ДА ЧЕТАТ МАКЕДОНДЖИИТЕ И ДА СЕ УЧАТ ?

Категория: Политика
Прочетен: 7449 Гласове: 75 Коментари: 66

2 3 4 5  >  >>