Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на razrabotkite RSS емисия на .blog.bg

Бизнес корпорацията като морална общност

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Относително отскоро управленската мисъл започна да набляга на значението на "ценностите" в обяснението на характера на бизнес корпорациите. Темата доби известност през 70-те ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 516 Гласове: 0 Коментари: 0

Участие на българия в първата световна война

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Първата световна война е една от най-тежките войни в историята, продължила от 28 юли 1914 до 11 ноември 1918. Войната се води между Централните сили (Германия, Австро-Унгария, Османска империя и България) и Антантата (Франция, Русия, Вел...

Категория: Бизнес
Прочетен: 342 Гласове: 0 Коментари: 0

Административните актове. понятие. видове административни актове. действие.

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Както всеки клон от правото, така и административното право има свой предмет на регулиране, както и метод на въздействие. Предметът на регулиране на административното право са специфичните обществени отношения, върху които въздей

Категория: Бизнес
Прочетен: 655 Гласове: 0 Коментари: 0

Любовта крепи вселената

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Любовта крепи Вселената, тя е в основата на всичко. Много малко хора са се замисляли, какво означават тези простички думи. Всеки е с нагласата, че Вселената е прекалено далеч и няма нищо общо с неговото житие-битие. Но любовта участва...

Категория: Бизнес
Прочетен: 288 Гласове: 0 Коментари: 0

­­теории за харизматичното лидерство

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Има и още една група концепции за лидерството, чието споменаване тук ни се струва задължително – идеите за лидерството като харизма. Очертаните до тук опити за концептуализиране за лидерския феномен са сред най-успешните и полез...

Категория: Бизнес
Прочетен: 312 Гласове: 0 Коментари: 0

Ситуационна теория за лидерството

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Като смяна на теорията на чертите идва ново обяснение, формулирано в “ситуационната теория за лидерството” (или както я нарича Х. Хибш и М. Форверк – на “групо – динамичният подход”). В тази концепту...

Категория: Бизнес
Прочетен: 680 Гласове: 0 Коментари: 0

Медиите и спорта

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Медиите са тези които се стремят да засилят от една страна активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво свързамо със спорта  . Европейската харта за участие на младите хора в развитиетно на п

Категория: Бизнес
Прочетен: 894 Гласове: 2 Коментари: 0

Сътрудничество между бизнеса и спорта и инициативи на бизнеса

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Световната икономическа криза повлия и ще  продължава да оказва влиние  и в бъдеще на спорта  като цяло.За да може това влияние да не засилва и спорта да продължи своето развитие , той влиза и в неизменна връзка с бизнеса . Спортът

Категория: Бизнес
Прочетен: 487 Гласове: 1 Коментари: 0

Служба за сигурност в федерална република германия и характеристика на обученията й

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Федералната служба за разузнаване (The Bundesnachrichtendienst  съкратенo B.N.D.)  на Федерална Република  Германия е създадена 1 април 1956 г. като разузнавателна служба на  Германия. Тя  е подчинена на   федералното канцлерство. Създав...

Категория: Бизнес
Прочетен: 236 Гласове: 0 Коментари: 0

Сходства и различия в обученията в сферата на сигурността в република българия и федерална република германия

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Въпреки, че България се стреми да бъде изпълнителен във всяко едно отношение член на голямото Европейско семейство , ограниченият и бюджет и икономическа рамка не позволяват това да е така в сферата на сигурността.Всичко това е свързано ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 173 Гласове: 0 Коментари: 0

Значение на разузнаването от открити източници (osint)

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Всичко това е показателно за нарастващото значение на разузнаването от открити източници (Open Sources Intelligence-OSINT). Такива източници,представляващи интерес за разузнаването, са не само медиите, периодичните специализирани.

Категория: Бизнес
Прочетен: 417 Гласове: 0 Коментари: 0

Иновативни обучения в сферата на сигурността в ес , република българия и федерална република германия

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

  В допълнение към предоставянето на дългосрочна стратегическа рамка, в подкрепа на обмена на информация и оперативното сътрудничество, специализираните агенции на ЕС като Cepol също предоставят подкрепа за дейности, свързани със сиг

Категория: Бизнес
Прочетен: 213 Гласове: 0 Коментари: 0

Системи за за обучение в сферата на сигурността в европейския съюз

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Съюзът осигурява набор от инструменти за улесняване на обмена на информация между националните правоприлагащи органи. Те трябва да се използват в пълна степен от държавите-членки . Съответно всяка държава подсигури за обучение дадени екс...

Категория: Бизнес
Прочетен: 186 Гласове: 0 Коментари: 0

Сигурността в европейския съюз

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

В днешния бързо променящ се свят, ЕС е изправен пред предизвикателства на сигурността Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) дава възможност на Съюза да поеме водеща роля в мироопазващите операции, предотвратяването на конфликти и...

Категория: Бизнес
Прочетен: 183 Гласове: 0 Коментари: 0

Обученията на служителите в сферата на сигурността

от: razrabotkite

създал вълната: razrabotkite

Обученията на служителите в  сферата на сигурността  е един от най- важните приоритети в днешния динамичен и „несигурен свят’’. Сигурността се превръща в един от най-важните и съществени фактори , на които трябва и се о...

Категория: Бизнес
Прочетен: 164 Гласове: 0 Коментари: 0

2 3 4 5  >  >>