Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на lupcobocvarov RSS емисия на .blog.bg

Драг Чинговски

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

Драг Чинговски Моите очи со радост се смеат 1

Категория: Поезия
Прочетен: 20 Гласове: 0 Коментари: 0

Енес кишевиќ

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

Брзо скриј се во мене 1 Скриј се во мене, немај срам,

Категория: Поезия
Прочетен: 22 Гласове: 1 Коментари: 0

Казуо ишигуро

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

Едно село на примрак Имаше едно време кога во саботите и неделите можев да ја крстосувам Англија и кога за мојата бистроумност очекував, ако ништо друго, патувањето да ми даде продорност. Но сега, кога сум постар, многу полесно се ша

Категория: Поезия
Прочетен: 58 Гласове: 0 Коментари: 0

Мурат колецот

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

До семејството на покојниот професор д-р Слободан Мицковиќ Почитувани, ви благодарам што без многу прашувања ми го доставивте дигиталниот ракопис на професоровиот роман “Промена на Бога“.

Категория: История
Прочетен: 122 Гласове: 1 Коментари: 0

Роберт фрост патот што не го одбрав

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

 1 Во жолта шума два патишта се двојат, жалам што не можам да тргнам по двата,

Категория: Поезия
Прочетен: 42 Гласове: 0 Коментари: 0

Чарлс симиќ во библиотеката

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

на Октавио 1 Таму книгата “Речникот на ангелите“ е тапа,

Категория: Поезия
Прочетен: 57 Гласове: 0 Коментари: 0

Чарлс симиќ нашето спасение

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Кратките зимски денови ама ептен ги мразам  со попладнињата без снег во кои студот кине, со мракот заитан да не поклопи под својот казан

Категория: Поезия
Прочетен: 158 Гласове: 0 Коментари: 0

Чарлс симиќ онаа што си замина

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Во жешково, ноќе многумина на тремот дремат и понекој од нив на една сосетка се потсетува

Категория: Поезия
Прочетен: 57 Гласове: 0 Коментари: 0

Договор за приЈателство

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

ДОГОВОР ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот текст заеднички „Договорни страни“), Поаѓај

Категория: Политика
Прочетен: 321 Гласове: 2 Коментари: 1

Емили дикинсон надежта

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Надежта е  она пердувестото, скокотливо летка во сечија душа, на зборовите им го отима местото,

Категория: Поезия
Прочетен: 74 Гласове: 2 Коментари: 0

Шејмас хини сопствен хеликон

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

(Ha Мајкл Лонгли) 1 Кога бев дете, бунарите ми беа најдрага опсесија,

Категория: Поезия
Прочетен: 98 Гласове: 0 Коментари: 0

Чарлс буковски тукуречи измислена песна

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Те гледам како со тенки помодрени дланки пиеш од фонтана,

Категория: Поезия
Прочетен: 285 Гласове: 2 Коментари: 1

Потеклото на зборот “сеуште“

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

Во 19 век во Велес живеел еден стар ерген што ја имал среќата како единец, од татко му трговец да наследи доволно пари за животот да го минува по меани и во повремени посети на локалниот курварски салон. Но, кога наближил кон педе...

Категория: Поезия
Прочетен: 1567 Гласове: 2 Коментари: 1

Хафиз ода 44

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Сношти, додека јас дремливо накај сонот паѓав, ми дојде таа полусоголена во кошулка од лен,

Категория: Поезия
Прочетен: 277 Гласове: 1 Коментари: 0

Хафиз ода 83

от: lupcobocvarov

създал вълната: lupcobocvarov

1 Љубена, за сето што е скриено од погледот мој болен,

Категория: Поезия
Прочетен: 203 Гласове: 1 Коментари: 1

2 3 4 5  >  >>