Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на monbon245 RSS емисия на .blog.bg

Животът

от: monbon245

създал вълната: monbon245

   „ Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее“                                                                                          (Йоан 11:25)

Категория: Други
Прочетен: 25 Гласове: 1 Коментари: 0

Аз съм

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  Погледнете ръцете Ми и нозете Ми –Аз съм същият                                                                                                                (Лука 24:39)

Категория: Други
Прочетен: 36 Гласове: 1 Коментари: 0

Благоволението към моисей

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  Библейски прочит: Изход 1 и 2 глави       Тук имаме най-важното събитие, както за еврейския, така и за всичките народи. Това са събития, които дават отражение на човечеството и днес. Продължава спорът и омразата между ев

Категория: Други
Прочетен: 736 Гласове: 1 Коментари: 0

Б л а г о д а р н о с т

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  За всичко благодарете. Защото това е Божията воля . . .                                                                                       (IСол.5:18)

Категория: Други
Прочетен: 37 Гласове: 2 Коментари: 0

Възкресение христово

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  Понеже Аз живея и вие ще живеете                                       Йоан 14:19

Категория: Други
Прочетен: 28 Гласове: 1 Коментари: 0

В Я р а т а е д о в е р и е

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  „А без вярата не е възможно да угоди човек на Бога.,”                                                                              (Евреи 11:6) 

Категория: Други
Прочетен: 24 Гласове: 0 Коментари: 0

Делата на вЯрата

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  В посланието към евреите, глава 11. стих 29. четем: „С вяра израилтяните минаха през Червено море като по сухо, на което като се опитаха и египтяните, се издавиха.”  

Категория: Други
Прочетен: 25 Гласове: 1 Коментари: 0

Децата, как се раждат - грешни или безгрешни?

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  Любезна сестра Гойнарова,     Приех Вашето писмо от 29.08.1966г. и Ви благодаря за доверието, което ми оказвате. Въпросът Ви, дали децата се раждат грешни или безгрешни, е вълнувал не само Вас, а и много видни представите

Категория: Други
Прочетен: 1514 Гласове: -2 Коментари: 0

Духовното млЯко

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  „Пожелавайте, като новородени младенци,  чистото духовно мляко, за да пораснете, чрез него към спасение.”

Категория: Други
Прочетен: 1491 Гласове: 1 Коментари: 0

Живи или мъртви

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  „ И вие смятайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус, нашия Господ” (Римл.6:11)

Категория: Други
Прочетен: 34 Гласове: 0 Коментари: 0

И з п ъ л в а й т е с е с ъ с с в Я т и Я д у х

от: monbon245

създал вълната: monbon245

  „И не се опивайте с вино, от което идва разврат, но изпълняйте се с Духа; 19 И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, 20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и

Категория: Други
Прочетен: 1197 Гласове: 1 Коментари: 0

Ние стоим пред бога

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Аз съм Йехова-Твоят Бог… Да нямаш други богове!”...                                                                                         (Изход 20:2,3)                                                  

Категория: Други
Прочетен: 1040 Гласове: 1 Коментари: 0

П о з н а й с е б е с и

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 Научи ме, Господи, на пътя Си и ще ходя в истината Ти; дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце. /Псалом 86:11/       Молитвата на човек много слаб, несигурен и без вяра в себе си, среща трудности не само отвън

Категория: Други
Прочетен: 54 Гласове: 1 Коментари: 0

П р о л е т

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 Любов      това е цял океан в една сълза, Седем небеса в един поглед,

Категория: Други
Прочетен: 35 Гласове: 1 Коментари: 0

ХристиЯнско разбиране за живота

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 Бит.1:1-5,26-31, 2:1-7

Категория: Други
Прочетен: 1110 Гласове: 1 Коментари: 0

2 3 4 5  >  >>