Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на monbon245 RSS емисия на .blog.bg

Трапеза в пустинЯта - 14 април

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Вържете жертвата с въжета за роговете на олтаря!“  (Псалом 118:27) Защо се поставяше жертвата на олтаря на Йехова? За да бъде тя напълно унищожена от огъня и по този начин изцяло принесена на Бога. Човекът, ко

Категория: Други
Прочетен: 41 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 11 април

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Няма нужда да си отидат. Дайте им вие да ядат.“  (Матей 14:16) Духовната бедност и духовното тесногръдие са два от най-големите проблеми за църквата. Множество християни са тъй духовно бедни, че нямат достатъч

Категория: Други
Прочетен: 74 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 2 април

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Ние сме обрязаните, които Му служим в Божия Дух и се хвалим с Исус Христос, а не уповаваме на плътта.“ (Фил. 3:3) Обрязването беше знак, по който вреите се отличаваха от другите народи. Кой е признакът, по койт

Категория: Други
Прочетен: 29 Гласове: 0 Коментари: 0

Едно осле с призвание - цветница

от: monbon245

създал вълната: monbon245

ЕДНО ОСЛЕ С ПРИЗВАНИЕ  П-р Ишмаел Мехия Силва

Категория: Други
Прочетен: 23 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 30 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Който се хвали, да се хвали с Господа!“  (1 Кор. 1:31) Павел казва някъде, че стои „под закона на Христос“. За теб и мен това не значи, че трябва да полагаме усилия да следваме „закона“,

Категория: Други
Прочетен: 56 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 29 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

„След като се възвиси до Божията десница ... Той изля това.“ (Деян. 2:33) Как за своята работа, мога да получа силата на Святия Дух? Какви усилия трябва да положа за тази цел? Трябва ли да измъчвам душата си с по

Категория: Други
Прочетен: 86 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 28 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Ако и да сме познали Христа по плът, сега вече не Го познаваме такъв.“ (2 Кор. 5:16) „А в първия ден на седмицата, сутринта рано дойде Мария от Магдала ... и ето, камъкът беше отвален от гроба.“ Но М

Категория: Други
Прочетен: 32 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 27 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

„ .... и къщата се изпълни с аромата на мирото.“  (Йоан 12:3) Когато Мария, заради Господа, счупи алабастрения съд, къщата се изпълни с нежен аромат. Беше освободено нещо, което всички усетиха, което не можеше д

Категория: Други
Прочетен: 58 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 24 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „В съмнение, но не в отчаяние.“ (2 Кор. 4:8) След деня на моето покаяние, аз честно се стремях да бъда истински християнин. Разбира се имах собствена представа, как трябва да изглежда живота на вярващия. Един и

Категория: Други
Прочетен: 27 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 22 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две!“  (Матей 5:41) Един брaт в Южен Китай притежавал оризова нива по склоновете на един хълм. През сухия период той използвал колело, задвижвано с крака, с  koе

Категория: Други
Прочетен: 89 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 19 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Аз не мога да схвана греха без закона. Не бих знаел, че пожеланието е грях, ако закона не казваше: „Не пожелавай!“ (Римл. 7:7) Гооспод знае кой съм аз. Той знае, че от главата до краката съм потънал в гря

Категория: Други
Прочетен: 32 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 17 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Бог, на Когото принадлежа, на Него и служа.“ (Деян. 27:28) Велико нещо е конcтатацията, че аз вече не принадлежа на себе си, а на Него. Ако парите, които нося в джоба си ми принадлежат, тогава мога да правя с тях в.

Категория: Други
Прочетен: 44 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 12 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Аз ще ти дам ключовете на небесното царство.“ (Мат. 16:19) Кое прави Петър достоен да стане тръба на Господа, да открива достъпа към вярата, първо на юдеите, а след това и на езичниците? Преди Петър да получи спосо.

Категория: Други
Прочетен: 29 Гласове: 0 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 8 март

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Той ми каза: Сбъдна се. Аз съм алфа и омега, началото и краят.“ (Откр. 21:6) „Сбъдна се!“ Най-после вечният план на Бога е осъществен. Как стана това? Защо Святото писание ни уверява така категоричн

Категория: Други
Прочетен: 32 Гласове: 1 Коментари: 0

Трапеза в пустинЯта - 22 февруари

от: monbon245

създал вълната: monbon245

 „Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашия Господ.“ (Римл. 7:25) „Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?“ Така извика разочарованият Павел. Но след едно внезапно просветление разоч

Категория: Други
Прочетен: 52 Гласове: 0 Коментари: 0

2 3  >  >>