Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на arhivar RSS емисия на .blog.bg

Не „уногундури“, а „уновундбългари“ е името на народа на кубрат!

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Смятат ли учените да преразгледат сведението за „уногундури“ (т.е. хуни-гундури) в преписите от хрониката на Теофан, написана към началото на ІХ в.? Последната е била масово преписвана, преведена е на латински

Категория: История
Прочетен: 8125 Гласове: 2 Коментари: 5

Откъде паисий знае, че български цар е превзел персия?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

В своята история от 1762 г. Паисий пише, че е съществувал български цар, който е превзел Персия. „Гърците от завист го нарекли Хасан, Касан... Той превзел Армения и Мидия. Те били отначало две царства – армени и миди....

Категория: История
Прочетен: 13868 Гласове: 11 Коментари: 21

Три сведения от Іv в. за зиези и българите...

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Във втората редакция на Анонимния латински хронограф от 354 г. съществува сведение за българите (Ziezi ex quo Vulgares). Това сведение дълго време бе премълчавано в науката преди 1989 г., а след това претърпя небивали

Категория: История
Прочетен: Гласове: Коментари:

Виенският професор хелфен дешифрира произхода на българите. дните на виена в софия минаха без памет за хелфен…

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Преди часове приключиха дните на Виена в София и е редно да си припомним за великият виенчанин проф. Хелфен, който доказа още през 1973 г., че европейските хуни не са едно и също с монглоидите хсионг-ну от Китай и че произхода ...

Категория: История
Прочетен: 3068 Гласове: 3 Коментари: 14

Турците на истеми идват от алтай, не хуно-българите.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

През 565 г. тюркската каганатска армия на ябгу Истеми превзема “древна Велика България”, основана през 465 г. от Ирник, третият син на Атила. Държавата на местните предкавказки български племена утигури и кутригури ...

Категория: История
Прочетен: 5012 Гласове: 0 Коментари: 5

Арабски стари историци: кимер имал син булгар.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Мухамед ибн Хавендшах (1433-1493), известен повече сред арабоезичните историци като „Мирхонд”, е автор на съчинението от 7 тома „Градина на чистотата” (Роузат-ас-сафа фи сират-ил-анбия вел-мулук вел-холаф).

Категория: История
Прочетен: 7626 Гласове: 1 Коментари: 7

Имат ли българите древна историЯ?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

1. Имат ли българите древна история и колко древна е тя?

Категория: История
Прочетен: 9089 Гласове: 4 Коментари: 7

Хуно-българите като военен хегемон в света през v век.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Въпреки желанието на някои автори като Л.Н.Гумильов да утвърдят, че хони и хуни са етноси, които нямат нищо помежду си, сме свидетели, че грузинци и арменци наричат „хони” същите, които западните късно-антични автор...

Категория: История
Прочетен: 7915 Гласове: 1 Коментари: 2

Българите са хуни, бесите-траки и част от готите също са хуни…

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Името „хуни“ е съюзническо име на народи, които около 340-370 г. са обединени около Приазовието и Предкавказието в общ военен съюз. Ядрото на хуните са българите, те покоряват и обединяват около себе си алани и други...

Категория: История
Прочетен: 4756 Гласове: 3 Коментари: 10

Защо дуло е бащата на атила?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Атила умира през 453 г.

Категория: Политика
Прочетен: 9592 Гласове: 3 Коментари: 16

Каква е роднинската връзка на аспарух с атила?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

През 1761 г., една година преди да се появи „Историята“ на Паисий Хилендарски, Блазиус Клайнер издава книга за българската история, в която пише, че Аспарух е от династичния български род на Реан. Според Клайнер, всич...

Категория: История
Прочетен: 9190 Гласове: 9 Коментари: 20

Значението на древно урарту за българската праистория.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Урарту е стара държава в региона на реките Тигър и Ефрат, на север до река Кура. На мястото на древно Урарту, където езика е бил от хуритското езиково семейство, днес са основно Армения и част от източна Турция.

Категория: История
Прочетен: 2151 Гласове: 3 Коментари: 9

Д-р киселков (1944): кирилицата е създадена за българия, а не за моравия.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Светите братя Кирил и Методий създават българската азбука през 855 г. и тя е била първоначално предназначена за България, тя не е създадена през 862 г. Не е създавана специално за Моравия. Вижте фактите:

Категория: История
Прочетен: 2721 Гласове: 6 Коментари: 14

Българският произход не е от бактрия.

от: arhivar

създал вълната: arhivar

Българският произход е кимерийско-сарматски. Българите не идват от Бактрия или Балхара. Всъщност страна „Балхара” никога не е съществувала в Средна Азия. Тази страна се е наричала Бактрия. На древ. персийски `Bax...

Категория: История
Прочетен: 9326 Гласове: 3 Коментари: 13

Коледа някога бил езически бог. кой е той?

от: arhivar

създал вълната: arhivar

На Рождество Христово ние честваме въплъщаването на Бог в човешката природа. Бог Отец изпрати звездата си и тя засия над Витлеем (Бейт Лехем (Дом на хляба)), за да оповести на хората, че Бог се въплъщава в човеш

Категория: История
Прочетен: 5842 Гласове: 10 Коментари: 10

2 3 4 5  >  >>

Насам-Натам

Алея на праведните в йерусалим
Замисляли ли сте се някога колко човешки живота струва вашият автомобил, телефон или дори часовникът, който носите? Д...
Аржентина ти връща част от парите, похарчени за хотел
Троян – забележителности за начинаещи
Паметник априлци и антонивановци в батак
още