Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на gepard96 RSS емисия на .blog.bg

Codex argenteus! ранен готски паметник или фалшификат?

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Codex Argenteus!  Ранен готски паметник или късен фалшификат? Ив. Йонков

Категория: История
Прочетен: 17604 Гласове: 8 Коментари: 37

Кой е авитохол? (предизвикано в интернет)

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Кой е Авитохол? (Предизвикано в интернет)

Категория: История
Прочетен: 6843 Гласове: 8 Коментари: 11

Защо йорданес смесва историята на готите с тази на гетите?!

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Защо Йорданес смесва историята на Готите с тази на Гетите?!

Категория: История
Прочетен: 14024 Гласове: 13 Коментари: 6

Кирил и методий, глаголицата и нейните първообрази

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Свое задълбочено изследване в библиотеката на Ватикана е правил нашия учен Трендафил Кръстанов. Той установява редица неизвестни досега факти от зората на българската християнска култура и политика, открива част от първите текстове бъл...

Категория: История
Прочетен: 30402 Гласове: 12 Коментари: 10

Мнимата идентичност на готи и гети

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Категория: История
Прочетен: 35222 Гласове: 2 Коментари: 40

Боспорско царство (5 век пр.Хр - 4 век сл.Хр)

от: gepard96

създал вълната: gepard96

За това отдалечено от средиземноморието и доста често игнорирано царство малко е известно. Сарматското царство Боспор се е намирало на територията на Северното Причерноморие - Керченски (Кимерийския) проток, в периода от V в. пр

Категория: История
Прочетен: 11199 Гласове: 9 Коментари: 1

Именник на българските кнЯзе

от: gepard96

създал вълната: gepard96

ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ Транслитерация*: Авитохолъ житъ лет. ~т. род ему Дуло. а лет ему диломъ твирем. Ирник. житъ лет. ~(ри). род ему Дуло. а лет ему дилом твeримь. Гостунъ наместникь сьi два лета. род ему. Ерми. а л

Категория: История
Прочетен: 11948 Гласове: 9 Коментари: 7

Българската цивилизация и арийското наследство

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Съвременната българска народност и култура, подобно на древноелинската, но тук в Югоизточна Европа, е многосъставна. Основните й компоненти са няколко. Единият – е наследството от Античността. Другият – е представен от но

Категория: История
Прочетен: 5872 Гласове: 6 Коментари: 3

Християнската религия при българите преди покръстването в 9 век

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Едно от най-значимите събития през вековната българска история, безспорно е Покръстването (865 г.) и последвалото въвеждане на собствена писменост. Книжовниците от Плисковско-Преславската школа, като съвременници и участници, първи свърз...

Категория: История
Прочетен: 9911 Гласове: 3 Коментари: 1

Северите и славЯнските племена в мизиЯ (краЯ на 7 век)

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Когато след 679/80 г. кан Аспарух овладява земите на юг от р.Дунав там среща две Славянски Племена или по-скоро племето на Седемте славянск рода. Според някои автори, също и северите. И ако за северите няма толкова много не

Категория: История
Прочетен: 20300 Гласове: 3 Коментари: 7

ИсториЧески сведениЯ за прабългарите

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Сред народите, които оставят едни сериозни следи в района на Кавказ, в първите векове на н.е. са българите. Различните публикации в тази насока обръщат голямо внимание на земите на Армения, но напоследък все повече се разширява това

Категория: История
Прочетен: 13052 Гласове: 8 Коментари: 0

ИсториЧеското наследство на готите по българските земи

от: gepard96

създал вълната: gepard96

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГОТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ Иван Йонков

Категория: История
Прочетен: 22348 Гласове: 9 Коментари: 14

ТворЧеството на ганЧо ценов – псевдонауЧен автохтонизъм

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Д-р Ганчо Ценов (1870-1949) е един от най-спорните автори в българската историческа наука. Неговото творчество обаче предизвиква противоречиви мнения, не толкова в академичните среди, колкото сред любителите на историята в България.

Категория: История
Прочетен: 10429 Гласове: 4 Коментари: 8

ИраноезиЧните имена на български владетели

от: gepard96

създал вълната: gepard96

Велика България е най-близкия източник както на политическите, така също и на културните явления, които са пренесени на Балканите след 680 г. Тази приемственост между двете формирования е осъществена благодарение на споделения елит &

Категория: История
Прочетен: 17741 Гласове: 6 Коментари: 8

2 3 4 5  >  >>