Blog.bg - безплатен блог хостинг и блог портал

Блог вълни на gatekeeper RSS емисия на .blog.bg

Финансов анализ в ексел — прогнози, динамично чартиране

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се инфор­мира относно про­даж­бите на дадена фирма. Целева група на подобни реше­ния в Ексел ...

Категория: Бизнес
Прочетен: 3514 Гласове: 2 Коментари: 0

Sumavgin excel vba — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в ексел

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Средна стой­ност и сбор на числа от опре­де­лени интер­вали без еди­нично зада­ване на клетки в Ексел. Функцията е при­ло­жима тогава, когато искате да нап­ра­вите изчис­ле­ние, при ко

Категория: Бизнес
Прочетен: 2246 Гласове: 0 Коментари: 0

Прогноза за населението в българия според нси (еxcel vba)

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Насе­ле­ни­ето на Бъл­га­рия спо­ред НСИ до 2070 година — гра­фично изра­же­ние на прог­но­зата по години (дина­мично чартиране) Имах жела­ние и го нап­ра­вих. Това

Категория: Бизнес
Прочетен: 2884 Гласове: 3 Коментари: 0

Forecast tool linear trends 0.1 free vba excel

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Пред­с­та­вям ви моя раз­ра­ботка в Ексел ВБА, която поз­во­лява на пот­ре­би­теля да прави прог­ноза за бъдещ период бази­рана на исто­ри­чески данни. Прог­ноз­ната с

Категория: Бизнес
Прочетен: 2411 Гласове: 2 Коментари: 0

Маркетингов казус 2: оценка на продукта

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Преди време публикувах казус, който се оказа интересен за читателите на маркетинг блога www.marketing-college.com. Следва втора част, тя е в сферата на личните продажби и факторите със значение за успеха им. Маркетингов казус 2: Оцен...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1503 Гласове: 2 Коментари: 0

Бакалия в българия и бакалията в египет: супермаркети и хипермаркети във възход

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Две различни държави с различни нагласи и светоглед. Едно от нещата, които ги свързва: супермаркетите и хипермаркетите като търговски формати са във възход. В България тече преброяване, а паралелно с това българинът е добре

Категория: Бизнес
Прочетен: 520 Гласове: 3 Коментари: 0

Най-големите търговци в света според deloitte

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Класацията започва в обратен ред, от най-малкия към най-големия. Според актуален доклад на Deloitte, немските вериги принадлежат към групата на спечелилите след кризата. Кризата остави негативни отпечатъци за близо 80 от най-големите т...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1860 Гласове: 3 Коментари: 2

Страна на произход и ефектът и върху оценката на продукт

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Повод за това мнение е нещо, което забелязах в супермаркети "Билла", а именно фъстъци продавани под собствената марка "Клевър". Фъстъците са представени като български със съответния надпис на опаковката, обознач

Категория: Бизнес
Прочетен: 4101 Гласове: 5 Коментари: 3

Лидл?! и целувката на смъртта?

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Трудно е да се направи прогноза, коя ще бъде веригата с най-ниски цени на българския пазар. С откриването на своите нови магазини и мащаба на ценовите намаления, които предложи, екипът на Лидл загатва за големи промени в ритейл ландшаф...

Категория: Бизнес
Прочетен: 4140 Гласове: 13 Коментари: 15

Не разочаровайте клиентите си - това може да бъде скъпо

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Управлението на връзката с клиента е един от жизненоважните процеси за просъществуването на една фирма. Казаното важи и за супермаркетите. Грешка на супермаркета може да доведе до разклащане на отношението с крайни клиент-по

Категория: Бизнес
Прочетен: 1040 Гласове: 3 Коментари: 2

Защо харли? защо в дъглас?

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Харли има имиджа на марката със свободен дух, асоциации на бунт и непокорен нрав. Филми като Easy Rider помогнаха на марка да се възстанови и подкрепиха имиджа на компанията през 80-те и 90-те години. Тогава забогатялото следвоенно поко...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1566 Гласове: 5 Коментари: 0

За новите пазари - вино в алуминиева кутийка

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

В процеса на създаването и въвеждането на нов продукт на пазара, първата и основна стъпка е тази на концепцията на продукта. В рамките на нея, освен че се разработва новия продукт, обмисля нов бранд или пренася вече съществуващ, н

Категория: Бизнес
Прочетен: 5728 Гласове: 5 Коментари: 7

Нека заговорим масово за маркетинг

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Не казвам, че съм отличен специалист по Маркетинг, но казвам, че имам интерес към предмета и всичко свързано с него. Има и още нещо. Ние - завършващи студенти, специалисти, академици или хора с хоби Маркетинг -търсим да реали

Категория: Бизнес
Прочетен: 1147 Гласове: 2 Коментари: 0

Социалнта идентичност - изберете българското!!!

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Изложенията "Изберете Българското" или "Произведено в България" предлагат възможност на посетителя да закупи български стоки на атрактивни цени. В същото това време в главите на някои клиенти изплуват асоциации за ка...

Категория: Бизнес
Прочетен: 1536 Гласове: 5 Коментари: 3

Българската коледа ..Има ли елемент на реклама.

от: gatekeeper

създал вълната: gatekeeper

Прочетох статията на Иван Бедров " Нетактично за Българската Коледа", я коята той дава собствена оценка за начинанието, поглежадайки моралността на тези, които дават и тези, които се нуждаят.

Категория: Бизнес
Прочетен: 1085 Гласове: 2 Коментари: 0

2  >  >>